Aluminium vannbord til H-vinduet+

B. Sørbø har i samarbeid med H-produkter utviklet et nytt vannbord i
aluminium som er tilpasset H-vinduet+.

Lagerføres hos B. Sørbø i Stavanger. Ta kontakt for bestilling eller ytterligere informasjon: kristan@bsorbo.no