H-fasader AS ble etablert i 1989, men har røtter innen glass- og byggevarer tilbake til 50-tallet. Selskapet er Norges ledende entreprenør innen glass- og aluminiums-fasader. Vi produserer og selger dessuten H-vinduet+ som er vedlikeholdsfrie og miljøvennlige kvalitetsvindu og -dører i PVC. H-fasader har produksjon i Ålesund og Fredikstad, samt flere prosjekt- og montasjeavdelinger i Norge. Bedriften er en del av den Ålesund baserte Flakk-Gruppen, og fokuserer på bærekraftige, vedlikeholdsfrie, resirkulerbare produkter og løsninger av høv kvalitet og med lang levetid. Med lang erfaring og svært dyktige medarbeidere er vår målsetting å være en foretrukken leverandør som entreprenører og byggherrer virkelig kan stole på. H-fasader har snaut 300 ansatte og omsetter for rundt 500 mill. kr.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for bedriftens personalpolitikk og sørge for at etablerte retningslinjer følges og vedlikeholdes, samt at nye retningslinjer etableres når det vurderes som nødvendig 
 
Overordnet ansvarlig for å skape et positivt arbeidsmiljø og kultur, gi veiledning og støtte til ansatte og håndtere spørsmål knyttet til arbeidsforhold, samt håndtere disiplinære saker og konflikter  

Ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt trender som påvirker bedriftens HR-strategi og personalpolitikk, samt å sikre at nødvendige tilpasninger gjennomføres

Ivareta det overordnede personalansvaret i bedriften på vegne av daglig leder og støtte alle ansatte med personalansvar slik at deres utøvelse av faget utføres på best mulig måte 

Ansvarlig for å administrere lønn, fordeler og kompensasjonsordninger for ansatte, inkludert forsikringer og pensjon

Ansvarlig for ledelse og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, samt å sikre at bedriften har gode rutiner for «onboarding» av nyansatte

Ansvarlig for implementering av elektronisk personalhåndbok og derav felles arbeidsreglement og rutiner på tvers av våre lokasjoner i Norge

Noe reisevirksomhet mellom våre lokasjoner må påregnes.

Kvalifikasjoner:
• Bachelorgrad i Human Resources, Business Administration eller et relatert felt
• Solid erfaring fra stillinger hvor HR har vært en sentral del av ditt ansvarsområde 
• Sterk forståelse av HR-prinsipper, praksis og arbeidslover
• Gode kommunikasjon- og mellommenneskelige ferdigheter
• Du er både premissgiver og utførende
• Evne til å håndtere sensitiv og konfidensiell informasjon med diskresjon.
• Ferdigheter i HR-programvare, og ønskelig med erfaring innen implementering av denne
• Sterke organisatoriske ferdigheter og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
• Evne til å jobbe selvstendig og som en del av et team

Hva vi tilbyr:
• Konkurransedyktig lønn og fordelspakke
• Muligheter for profesjonell utvikling og karrierefremgang
• Et støttende og samarbeidsorientert arbeidsmiljø
• Fleksible arbeidsordninger

Slik søker du:
Hvis du er en proaktiv og dedikert HR-profesjonell som ønsker å gjøre en betydelig forskjell i en dynamisk organisasjon, vil vi gjerne høre fra deg. Klikk her for å søke.

Bli med oss å bygge en arbeidsplass der alle kan lykkes!