Trenden i dag er store glassflater. Samtidig er det et økt fokus på mest mulig energieffektive bygninger, og det å skape best mulig inneklima med lavest mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Glass med god soldemping blir derfor svært viktig. På samme tid er gode lysforhold av stor betydning for menneskers helse og trivsel, og dermed tilfredstillende tilgang på dagslys i boliger og andre bygg.

Glass er en svært viktig bygningskomponent i arbeidet med å balansere disse behovene. Lystransmisjon som gjerne benevnes med LT, er mengden lys som passerer gjennom glasset, og G-verdi betyr «solenergitransmisjon», dvs. den totale mengde solenergi som slippes inn gjennom glasset. Lav G-verdi betyr at glasset har gode soldempende egenskaper.

Målsettingen blir å slippe så mye dagslys gjennom glasset som mulig, samtidig som mest mulig av varmen blir holdt ute. God balanse mellom høy LT og lav G-verdi, gir god tilgang på dagslys og et komfortabelt inneklima, både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Tidligere var alle soldempende glass fargede og stengte lyset ute i like stor grad som varmen. Det har vært en stor utvikling av ulike typer funksjonsglass som i dag gir mange muligheter og kombinasjoner. Gode solbeskyttende glass kan slippe inn nesten like mye dagslys som vanlig energiglass, men stenge ute opptil 75% av den totale solvarmen.

Det er ulike krav i bygninger med varmeoverskudd (f eks kontor) og bygninger med varmeunderskudd (f eks bolighus). Å velg riktig glass er svært avgjørende for å få ønsket effekt! Ta kontakt om du har spørsmål i forbindelse med ditt prosjekt. 

Les mer om lys og utsyn i Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning https://dibk.no/byggereglene/b...

Les mer om termisk inneklima : https://dibk.no/byggereglene/b...