H-produkter AS satser offensivt i vindusbransjen

H-produkter AS kjøpte i 2016 opp Valumin AS og ble dermed en betydelig aktør innenfor produktsegmentet vindu, dører, fasader og glasstak produsert i aluminium og PVC (vinyl).

Selskapet, som er en del av Flakk Gruppen og følgelig har sterke eiere i ryggen, har mer enn 25 års erfaring som produsent av H-vinduet plus+ som er vedlikeholdsfrie kvalitetsvinduer i PVC. Like lenge har H-produkter AS produsert aluminiumsløsninger med bruk av Sapa Buildingsystem. Disse produktene blir markedsført under merkevaren Valumin plus+.

I 2011 tok H-produkter AS i bruk en helt ny og moderne fabrikk på Stette utenfor Ålesund, og økte dermed produksjonskapasiteten betydelig. I 2015 samlokaliserte H-produkter AS alle sine avdelinger til fabrikken på Stette, med unntak av salgskontoret på Skedsmo. Fra å være delt på tre ulike steder på Sunnmøre, ble nå all aktivitet og kompetanse samlet på ett sted. Oppkjøpet av Valumin AS var et ledd i en ytterligere satsing, og selskapet framstår nå som en av de mest komplette leverandørene i landet, innenfor denne produktgruppen. 

På bakgrunn av dette, og en stadig større etterspørsel etter vedlikeholdsfrie vinduer og dører, har selskapet etablert et landsdekkende salgsapparat for å kunne betjene forhandlere og kunder over hele landet. Økt etterspørsel etter fasadeløsninger i privatboliger gjør også at produktmixen er veldig sammenfallende, og tidsriktig, i forhold til moderne bygg og boliger.

H-vinduet+
PVC er et materiale som er spesielt egnet for vårt fuktige og værharde klima. Det råtner ikke og påvirkes minimalt av tidens tann. PVC-profilene er av beste kvalitet og krever ikke vedlikehold. Produkter som leveres er både H-vinduet plus+ toppsving og fastkarm, innadslående vipp/drei, topphengslet, 1- og 2- fløyet balkongdør og biinngangsdør.
 
Valumin+
Byggsystemet i aluminium innebærer både pålitelige funksjoner og gode konstruksjonsløsninger. Det tilbys flere designmuligheter, samtidig som det passer de fleste arkitektoniske løsninger. Produkter som leveres er både vinduer, slagdører og automatiske skyvedører, skyve- og foldedører, branndører og brannpartier, glassfasader, glasstak og glassbygg samt rullegitter.