H-produkter og GlassTeam blir H-fasader!

Styret i selskapene har besluttet å endre navn. H-produkter AS endrer navn til H-fasader AS og GlassTeam AS til H-fasader GlassTeam AS.

H-produkter AS kjøpte i 2018 GlassTeam AS. Begge selskapene produserer vindu, dører og glassfasader i aluminium, og samlet framstår selskapene som den største norske glassfasadeentreprenøren. H-fasader AS har en ambisjon om å  styrke posisjonen i det norske markedet, og målet er at navneskiftet skal bidra til å styrke merkekjennskapen og tydeliggjøre forretningskonseptet på en bedre måte.

Med moderne produksjonsavdelinger både på Sunnmøre og Østlandet har vi en god geografisk plassering på våre fabrikker, som gjør oss i stand til å betjene store og viktige markedsområder i følge adm. dir. Geir Vegsund. H-fasader AS har vært igjennom en periode med sterk vekst, og forventer inneværende år en omsetning på rundt 350 mill. Selskapet har videre vekstplaner, og som ledd i dette vurderes nå etablering av salgs- og montasjeavdelinger i flere av de største byene i Norge.

Vi har tidsmessige produkter og opererer i et godt marked, derfor ønsker vi å styrke satsingen, og som et ledd i dette arbeidet vil en felles profil være et viktig bidrag.

H-fasader AS er eid av Flakk-Gruppen AS i Ålesund. Selskapet feiret nylig 30 års jubileum, og vi er godt posisjonert for framtiden, fortsetter Vegsund. I tillegg til glassfasadeløsninger produserer selskapet også vedlikeholdsfrie vindu og dører i PVC under merkevaren H-vinduet+. Vi fokuserer mye på bærekraftige løsninger, og derfor er det viktig for oss å levere vedlikeholdsfrie produkter og løsninger av høy kvalitet og med lang levetid, avslutter han.