Tilnærmet normal drift og aktivitet

De siste ukene har vært utfordrende for de fleste, og tiden framover vil være spennende.

Vårt fokus er å redusere smitterisiko for våre kunder, leverandører og medarbeidere, samtidig som vi ønsker å sikre god produksjon og rettidige leveranser. Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak. Så langt er vi veldig glade for å kunne opprettholde en tilnærmet normal drift- og leveringssituasjon. Her er noen av prosjektene som vi arbeider med for tiden:

Villa Horisont - til nyhetsbrev bilde 2.png

Levering og montering av fasader, vinduer og dører til enebolig på Søre Sunnmøre.

Misund nyhetsbrev.png
Misund nyhetsbrev bilde 2.png

Levering og montering av fasade, vindu og dører til næringsbygg på Midsund.

Enebolig Dimna til nyhetsbrev.png

Levering og montering av fasader til enebolig på Søre Sunnmøre.

Ålesund Bybad - H-fasader-Kristoffer Antonsen-Kvass-2402 lavere oppløsing.png

Levering og montering av fasade til Bybadet i Ålesund.