Universell utforming - fri bredde dører

Hva er fri bredde? Hvor godt kjenner du til kravene i TEK17?

Kravet når det gjelder universell utforming er 0,86 m.

I forhold til rømningsvei er det i følge TEK17 følgende krav:
Inngangsdører og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m og fri høyde på minimum 2,0 m. 
Byggverk i risikoklasse 1, 2, og 4 må fri bredde i rømningsvei være minimum 0,86 m. § 11-14
Byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri bredde i rømningsvei være minimum 1,16 m.

Dører internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,76.

Når det gjelder terskel skal de i følge foreskriften være trinnfrie, det vil si maks 25mm.


Hvordan måler du fri bredde?

I dør med 90 graders åpningsvinkel måler du på følgende måte:

Måling av fri bredde i dør med 90 graders åpningsvinkel.jpg

I dør med 180 graders åpning gjør du følgende:

Måling av fri bredde i dør med 180 graders åpningsvinkel.jpg

Skal du måle fri bredde i en dør mot skrå vegg så gjør du det slik:

Måling av fri bredde i dør mot skrå vegg.jpg

 

Ønsker du å vite mer? Klikk her for Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning