Annen produktinformasjon

Her finner du informasjon om overflatebehandling, drift og vedlikehold, sertifisering etc.

Aluminium er et vakkert materiale. Med anodisering fremheves den metalliske karakteren. Vi tilbyr anodisering i seks forskjellige farger.

Med pulverlakkering kan de fleste farger fra NCS-S eller RAL-skalaen brukes. Vi har valgt en glansverdi på 80, som gir en sober og slitesterk finish.

Decoral gir muligheter for dekorative overflater på aluminiumprofiler. Det er i grunnen en pulverlakkering som er komplettert med det ønskede mønsteret.

Du kan med fordel kombinere de forskjellige overflatebehandlingene for å skape det uttrykket du etterstreber. På utsatte deler, som for eksempel dørblader og anslag, er det ofte en fordel å bruke naturanodisering. Det er helheten som er viktig. Tenk på å at kompletterende komponenter bør ha samme overflatebehandling.

Vi tilbyr Nordens bredeste overflatebehandlingsprogram, med tre overflatebehandlingsmetoder for aluminiumprofiler. Hver metode har sine sterke sider og fortrinn. Hvilken som er å foretrekke, avhenger av bruksområde og personlig smak. 

 

Rengjøring
For at produktets attraktive utseende skal bevares, bør rengjøring skje regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende, og bedre bestandighet og funksjon. Ikke bruk alkalier! Både aluminiumprofiler og glass er følsomme for alkalier og må derfor absolutt ikke utsettes for slike. Dersom anodiserte eller lakkerte aluminiumprofiler og/eller glass for eksempel har blitt utsatt for betongvann eller syrevask, er det viktig å vaske med vanlig vann og en svamp eller fille så raskt som mulig. Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger eller skrubbing med for eksempel scotch-brite! Risikoen for mekanisk påvirkning er da stor. Det er altså best å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Man kan likevel benytte et nøytralt rengjøringsmiddel.

Vedlikehold
Regelmessig kontroll og justering av produktet bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler i beslag og glidere skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller "streiker". Sørg for at aluminiumglideskinnene er rene og lett smurt med syrefritt fett ved utadslående vertikal- og horisontalhengslede vinduer. Det skal kontrolleres at skruene til beslagene er strammet til og at beslagene sitter i rett posisjon. For fasader, vinduer, dører og glasstak skal det kontrolleres at dreneringshullene ikke er stoppet til, at glassings- og gummilistene slutter tett i hjørnene, at åpningselementene er rett klosset, og at dekorprofilene sitter fast.

 

Vi sikrer vår kvalitet og når våre ambisjoner på miljøområdet gjennom følgende kvalitetsdokumenter og sertifiseringer. For mer informasjon, klikk her.

 

P-merket er SP sitt kvalitetsmerke. Et P-merket produkt oppfyller minst myndighetenes krav samt øvrige krav utviklet i samråd med bransjen. For mer informasjon, klikk her.