Dører og dørfelt

H-fasader tilbyr dørsystemer som passer til kontorbygg, industribygg, skoler, universiteter, idrettshaller, kjøpesentre, boliger og fritidsboliger.

Slagdør 2086 og 2086 SX - Høyisolerte

Sapa Dør 2086 er et høyisolert dørsystem med lav U-verdi og god tetthet. Systemet er utviklet med tydelig fokus på energi og ytelser, og passer utmerket til utvendige dører i moderne bygg med høye krav.

Slagdør 2074 - Isolerte

Sapa Dør 2074 er et isolert dørsystem med et bredt bruksområde som enkelt kan monteres i våre fasadesystemer. Systemet er velegnet for hovedentréer, inngangspartier og trappehus.

Slagdør 2060 - For høy trafikk

Sapa Dør 2060 er vårt sterkeste dørsystem og anbefales til bygninger med høy persontrafikk, for eksempel til skoler, arenaer, kjøpesentre, stasjoner m.m. Døren er uisolert og har litt tykkere gods for maksimal styrke og holdbarhe

Slagdør 2050 - Til innvendige løsninger

Sapa Dør 2050 er et dørsystem som passer utmerket til innendørs løsninger, eller områder uten krav til isolering. Dørsystemet er bygget opp av uisolerte aluminiumprofiler med profildybde på 50 mm