Eneste i Norge!

Høsten 2018 ble H-produkter AS forhandler av Gilgen SL-35 dørautomatikk som eneste i Norge.

- Vi har nå i et halvår levert en rekke dører med Gilgen SL-35 dørautomatikk, og med svært god erfaring, sier Malvin Valderhaug, produksjonsplanlegger i Valumin+. Som bildet viser er nå beviset på seritifiseringen kommet i hus. 

SL-serien er en ny generasjon skyvedør-automatikk fra Gilgen Door System. Gilgen SL-35 skyvedør-automatikk er helt ny i Norge, og fordelene med denne automatikken er mange. Valderhaug kan blant annet fortelle at den er mer monteringsvennlig, går roligere (stillere), og dessuten blir alle komponentene sammenkoblet i CAN-BUS nettverk. I tillegg er det nye styringer på komponentene, slik at når de er satt på rett plass, og er tilpasset så kan de ikke komme ut av stilling. Automatikken kan justeres og betjenes fra touch-panelet, og feilmeldinger/problemer med tilkoblede komponenter (brann/klokker etc) kommer opp på displayet på en enkel måte for den som skal betjene/vedlikeholde.