Fasader og glasstak

FASADESYSTEM 4150

Sapa 4150 er en unik konstruksjon og innebærer enkel montering. Systemet gir stor frihet i design og ulike funksjoner. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade (curtain wall), utfagingsvegg, kaldfasade eller dobbelfasade.

FASADESYSTEM 5050SG

Fasadesystem 5050 SG System Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. De utvendige glassholderne er bare 32 mm brede, mens de innvendige rammeprofilene er 50 mm brede.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter.

GLASSTAK 5050

Glasstak 5050 består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler, og er et system med stor utformingsfrihet. Systemet har langsgående isolator som gir god isolering og god støtte til glassholderne. Det finnes ulike profildybder til de horisontale og vertikale profilene og til delingsprofilene.

5050 tilbyr nesten hvilken form som helst på taket. Statisk kan glasstaket bygges med stor spennvidde.