FDV og annen nyttig informasjon

Rengjøring
Rengjøring bør skje regelmessig, rene produkter gir et mer attraktivt utseende, og bedre bestandighet og funksjon. Ikke bruk alkalier! Både aluminiumprofiler og glass er følsomme for alkalier og må derfor  ikke utsettes for slike. Dersom anodiserte eller lakkerte aluminiumprofiler og/eller glass for eksempel har blitt utsatt for betongvann eller syrevask, er det viktig å vaske med vanlig vann og en svamp eller fille så raskt som mulig. Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger eller skrubbing. Bruk helst vanlig vann og en svamp til rengjøringen, men man kan likevel benytte et nøytralt rengjøringsmiddel.

Vedlikehold
Regelmessig kontroll og justering av produktet bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid. Bevegelige deler i beslag og glidere skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller "streiker". Sørg for at aluminiumglideskinnene er rene og lett smurt med syrefritt fett ved utadslående vertikal- og horisontalhengslede vinduer. Det skal kontrolleres at skruene til beslagene er strammet til og at beslagene sitter i rett posisjon. For fasader, vinduer, dører og glasstak skal det kontrolleres at dreneringshullene ikke er stoppet til, at glassings- og gummilistene slutter tett i hjørnene, at åpningselementene er rett klosset, og at dekorprofilene sitter fast.