Brannprodukt

H-fasader  tilbyr en rekke produkter i innovative system for brannbeskyttelse både fra Sapa, Ponzio og Schüco.

Når vi bygger våre brannprodukter så må sikre kvaliteten med å fylle ut en kontrollplan. Våre leverandører bruker store ressurser for å sikre at brannproduktene er korrekte i henhold til regelverk og gjeldende prosesser. 

Fra 2019 har det vært obligatorisk å å CE-merke brann-ytterdører, og for CE-merkede brannklassifiserte dører, skal det foreligge en ytelseserklæring. Dette betyr at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat for den aktuelle dørmodellen.