Hvorfor velge aluminium?

Aluminium er et sterkt og motstandsdyktig materiale i forhold til vekten. Produkter av aluminiumsprofiler krever minimalt vedlikehold.

 

Aluminium kommer bokstavelig talt opp av jorden. Omtrent 8 % av jordskorpen består av aluminium i forskjellige mineraler. Tilgangen på aluminium kan i praksis anses som ubegrenset. For å minimere påvirkningen på miljøet brytes jorden ofte i ruter der man holder urørte områder mellom rutene.

 

Aluminium kan så å si gjenvinnes 100 %. Ved gjenvinning av aluminium må man ved omsmelting bare tilføre ca 5 % av energien som går med til fremstilling av primæraluminium. Dagens aluminiumsprodukter utgjør på den måten en fremtidig materialressurs. Vårt byggsystem består til stor del av gjenvunnet aluminium.