Service/Reklamasjon H-fasader aluminium

H-Produkter leverer produkter av topp kvalitet. Skulle du oppleve feil, mangler eller skader ved noen av våre produkter, vil vi gjøre vårt beste for at du skal oppleve behandlingen av reklamasjonssaken som enkel og rask.

 

Entreprenør/Forhandler:
For registrering av reklamasjon for aluminiumsprodukter trykk her for utfylling av skjema. For at vi skal kunne behandle reklamasjonssaken på en god og effektiv måte er det viktig at vi får mest mulig korrekte og fullstendige opplysninger.

 
Privatkunder:
Vi anbefaler at reklamasjonen meldes til den entreprenør, evt. forhandler som har solgt produktet. Dette for å sikre best mulig og korrekt innmelding.
For at vi skal kunne behandle reklamasjonssaken på en god og effektiv måte er det eventuelt viktig at vi får mest mulig korrekte og fullstendige opplysninger.
Trykk her for utfylling av reklamasjonsskjema. 

 

Generelt om reklamasjoner:
H-Produkters reklamasjonsbestemmelser tar utgangspunkt i NS-8409/Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven. All reklamasjon skal framsettes skriftlig på H-Produkters reklamasjonsskjema på H-Produkters hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på at alle synlige skader eller mangler på produktet må meldes til oss før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak. Kjøper har iht. NS 8409 varslingsplikt dersom produktet har synlige feil eller mangler.

 
Transportskader
Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varen har vært utsatt for transportskader. Transportskader må være anmerket i fraktbrev ved mottak (i fraktbrev eller på håndscanner) før reklamasjon kan behandles av oss.
 
Før du sender inn reklamasjonsskjema vennligst sjekk følgende informasjon - klikk på lenken under: