86 - Hellrot 3054

02 12 31 000002
Tilnærmet RAL 3002