Hvorfor velge PVC?

Trenger ingen overflatebehandling, ingen skraping og ingen maling gjennom hele vinduets levetid. Du sparer både tid og penger.

Våre vinduer forener vedlikeholdsfri PVC, fremragende isolasjonsevner og nærmest ubegrensede designmuligheter. Vinduene lever opp til høyeste krav for energibesparelse og gir et behagelig inneklima.

H-vinduet+ er spesielt egnet for vårt fuktige og værharde klima. PVC råtner ikke og påvirkes minimalt av tidens tann. PVC har svært høy kjemikalieresistens mot syrer og baser, samt klimapåkjenninger og sur nedbør. PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med vanlig såpevann.

 

H-vinduet+ har flerkammerprofiler, dvs. at profilene er delt inn i flere tette kamre som er fylt med luft. Den stillestående luften isolerer, og H-vinduet plus+ oppnår en svært god U-verdi uten bruk av isolerende materialer.

 

"Erfaringer etter mer enn 20 års bruk i Norge er gode. Man kan regne med en levetid på minimum 30-40 år for lyse vinylprofiler." (Byggforskserien 553.153.)

 

Resirkuleres - Vår profilleverandør VEKA drifter Europas største og mest avanserte gjenvinningsanlegg for PVC, der kasserte vinduer og profilkapp går tilbake til produksjonssyklusen flere ganger uten tap av kvalitet. Faktisk kan et PVC-vindu resirkuleres 7 ganger før vinylen taper kvalitet, og da kan den fortsatt brukes i andre produkter.