Nyttig om glass

Glass er et fantastisk byggemateriale og det eneste som åpner for gjennomsyn samtidig som det oppfyller byggeforskriftenes krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Like mye som glasset er en klimaskjerm i byggets fasader og tak, fyller glasset en betydelig rolle i byggets interiør. Du finner her litt grunnleggende informasjon om glass. Mer utfyllende informasjon finnes i Glass og Fasadeforeningens veiledere på www.glassportal.no

Vi kan levere alle typer glass. Nye smarte løsninger påvirker både funksjon, utseende, levetid, trygghet og drift/økonomi. Dagens glassteknologi gir ofte bedre funksjon enn persienner og markiser. Utvendige persienner og markiser blir utsatt for store påkjenninger av vær og vind. Og med mer ekstremvær vil slitasjen øke. Derfor er det mulig å spare store kostnader, forbedre funksjonen og unngå alt vedlikehold ved å velge en smart glassløsning.

De senere årene har det vært stort fokus på godt isolerte vindu. Dette gjør at det er lite varme som forsvinner ut gjennom vinduet, og at vinduene dermed blir kaldere på utsiden. I noen tilfeller, spesielt på tidlig vår og høst, kan dette gi dugg på utsiden av vinduene. Ønsker en godt isolerte vinduer og samtidig ønsker å redusere dugg-problemetikken anbefaler vi antidugg-glass (Anti Fog).