Antidugg

​Reduser risiko for dugg-/rim på godt isolerte vinduer.

Denne glasstypen kan kombineres med energispareglass og sikkerhetsglass.