U-verdi - hvor godt isolerer vinduet?

Velger du vindu med god U-verdi sparer du både energi og forbedrer inneklimaet.

U-verdi er en verdi for hvor mye varme som passerer gjennom vinduet, det vil si at jo lavere U-verdi til bedre isolerer vinduet. 

Gode vindu gjør det mulig med store glassflater uten å gi avkall på komfort.