Bytt til nye vinduer – kutt strømkostnadene

Nye vinduer holder varmen inne og du slipper kald trekk langs gulvet.

Det finnes mange måter å kutte strømkostnadene på, og én av dem er å bytte ut gamle vinduer med nye. Det har nemlig skjedd mye innen vinduers isoleringsevne de siste 30 årene, og dersom du har vinduer fra 80- eller 90-tallet kan det være svært mye å hente på å bytte dem ut. Selv om vinduene kun utgjør 5 – 10 % av boligens totale ytterflate, kan de stå for hele 40 % av varmetapet.

Et vindu fra 80-tallet har typisk en såkalt U-verdi på rundt 2,5. U-verdi er enkelt forklart et mål på hvor mye varme som passerer gjennom en konstruksjon eller konstruksjonsdel og forteller deg derfor noe om hvor godt et materiale isolerer. Jo lavere U-verdien er, jo mindre varme passerer gjennom. Et vindu med lav U-verdi har altså bedre varmeisoleringsevne enn et vindu med høyere U-verdi, og med moderne vinduer som har trelagsglass kan du få U-verdier helt ned i 0,6.

Hva betyr det i praksis?
Foreløpig har du kanskje ikke blitt så mye klokere når det kommer til hva du kan spare på å bytte ut de gamle vinduene. I følge Enova er det imidlertid mulig å spare over 4000 kWh per år dersom du bytter fra gamle vinduer med tolagsglass fra 80- og 90-tallet, til nye vinduer som tilfredsstiller kravene i TEK17. Det vil si vinduer med 3-lagsglass og en U-verdi på 0,8.

Hvor mye dette har å si for økonomien og strømregningen, er selvsagt avhengig strømprisene. Med normale strømpriser på rundt 1 krone per kWh, inklusive avgifter og nettleie, vil dette gitt en årlig besparelse på rundt 4000 kroner. I en tid med vesentlig høyere strømpriser i store deler av landet blir besparelsene selvsagt mye større.

Bedre komfort
Strømforbruk og økonomi er selvsagt viktig når det er snakk om å investere i nye vinduer, men det er også andre fordeler med det. Den mest merkbare er trolig at du ikke vil oppleve utfordringer med kaldras, slik som på eldre vinduer. Kaldras oppstår når den varme inneluften treffer vindusglasset, avkjøles, synker ned og oppleves som kald trekk langs gulvet. Nye vinduer med trelagsglass er derimot så godt isolerte at inneluften ikke kjøles ned når den treffer glasset. Dette bidrar til økt komfort og bedre muligheter til å møblere nært vinduet.

Les mer på Boligkanalen: https://boligkanalen.no/h-fasader/bytt-til-nye-vinduer--kutt-stroemkostnadene og https://inspirasjon.byggebolig...