Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier og for yrkesbygg kan støtten fra Enova dekke inntil 30% av kostnadene og maksimalt 10 millioner kroner. For energikartlegging av yrkesbygg kan Enova dekke inntil 50% og maksimalt 400.000 kroner.

Første søknadsfrist for yrkesbygg er 24. oktober og for boligselskap 24. november.

Les mer på Enova sine nettsider.