Med fokus på bærekraft.

Bærekraft

H-fasader AS har fokus på bærekraft og alle avdelinger er Miljøfyrtårn- eller ISO 14001 sertifisert. Det stilles stadig strengere miljøkrav og med sertifiseringer innen Miljøfyrtårn så er det enkelt å dokumentere vårt miljøarbeid med fokus på miljø, samfunn og hms og at vi bygger en meningsfull merkevare.

H-fasader er en fremtidsrettet virksomhet og vi vil møte våre kunders forventninger om ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. 

Ved innkjøp har H-fasader egne krav og vilkår for å redusere virksomhetens miljøbelastning, og vi stiller stadig strengere krav til våre leverandører. Innkjøp av varer henger tett sammen med forbruk, avfall og klima, og er ofte det som bidrar mest til CO2-utslipp.  

Om ikke våre leverandører er sertifiserte etter anerkjente system for miljøledelse, (f.eks ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn) så skal vi påvirke våre leverandører til å sertifisere seg. 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspill mellom virksomheten og samfunnet. H-fasader inviterer kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interesserte til å gi oss innspill om hvordan klima og miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester kan forbedres.

Innspill kan sendes til post@hfasader.no
Levetid på produkter

Aluminium eller PVC?

Aluminium: 

Dører og vinduer i aluminium er bærekraftig. Når levetiden på et aluminiumsprodukt er over, så kan det i prinsippet gjenvinnes i det uendelige. Aluminiumsvinduer og dører har en levetid opp imot 40 år og kan i høy grad ansees for å være et bærekraftig valg, i tillegg er aluminium en god løsning for klima i Skandinavia. Aluminium er et materiale som kan stå imot vann, vind, snø og kulde.  

PVC: 

Pvc er et resirkulert materiale som kan brukes på nytt. Faktisk viser laboratorietester at denne typen vinduer kan resirkuleres syv ganger før materialet taper kvalitet, men da kan det fortsatt brukes til andre typer produkter.  

Så lenge du sørger for regelmessig vasking av profilene, forblir de hvite og pene. Ifølge Sintef Byggforsk kan det forventes en levetid på minimum 30 – 40 år fra et PVC-vindu. 

Hvert år resirkuleres det faktisk 600 000 tonn PVC i Europa – noe som tilsvarer å fjerne 600 000 biler fra europeiske veier. Resirkuleringen skjer i regi av det europeiske VinylPlus® programmet, der bærekraftig utvikling av PVC industrien står helt sentralt. 

Vedlikeholdfrie produkter

Aluminuim og PVC miljøvennlige produkter

Aluminium:  

Vinduer og dører i rent aluminium er vedlikeholdsfrie utover rengjøring med såpe og vann. Det er enkelt å rengjøre aluminium og det holder stand i nærmere 40 år. 

 PVC: 

PVC trenger ingen overflatebehandling, ingen skraping og ingen maling gjennom hele vinduets levetid, og er spesielt egnet vårt fuktige og værharde klima. PVC råtner ikke og påvirkes minimalt av tidens tann. I tillegg har PVC svært høye kjemikalieresistens mot syrer, samt klimapåkjenninger og sur nedbør. PVC-profilene krever ikke vedlikehold, bare rengjøring med såpe og vann. 

Materialer i produkter

Hvorfor velge Aluminium eller PVC?

Hvorfor velge aluminium? 

Aluminium er et strekt og motstandsdyktig materiale i forhold til vekten. Produkter av aluminiumsprofiler krever minimalt vedlikehold.  

Aluminium er miljøvennlig og kommer bokstavelig opp av jorden. Omtrent 8% av jordskorpen består av aluminium i forskjellige mineraler. Tilgangen til aluminium kan i praksis anses som ubegrenset. For å minimere påvirkningen på miljøet brytes jorden ofte i ruter der man holder urørte områder mellom rutene. 

Aluminium kan så å si gjenvinnes 100 %. Ved gjenvinning av aluminium må man ved omsmelting bare tilføre ca 5 % av energien som går med til fremstilling av primæraluminium. Dagens aluminiumsprodukter utgjør på den måten en fremtidig materialressurs. Vårt byggesystem består til stor del av gjenvunnet aluminium. 

 Hvorfor velge PVC? 

PVC er miljøvennlig og resirkuleres.  Vår profilleverandør VEKA drifter Europas største og mest avanserte gjenvinningsanlegg for PVC, der kasserte vinduer og profilkapp går tilbake til produksjonssyklusen flere ganger uten tap av kvalitet. Faktisk kan et PVC-vindu resirkuleres 7 ganger før vinylen taper kvalitet, og da kan den fortsatt brukes i andre produkter. 

PVC  har flerkammerprofiler, dvs. at profilene er delt inn i flere tette kamre som er fylt med luft. Den stillestående luften isolerer, og H-vinduet plus+ oppnår en svært god U-verdi uten bruk av isolerende materialer. 

FNs bærekraftsmål

H-fasader har som en del av Flakk-gruppen valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som vi har spesielt fokus på.

H-fasader har i sitt bærekraftsarbied tatt for seg 3 av FNs bærekraftsmål som vi har hatt fokus på i 2022.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

 • Skape en sunn vekst og i tillegg skape arbeidsplasser.
 • Inkludere unge i arbeidsmarkedet.
 • Sikre lønnsomhet.
 • Sørge for et fast og trygt arbeidsliv.
 • Unngå skader på arbeidsplassen med nødvendig sikringsutstyr

10. Mindre ulikhet:

 • Redusere ulikheter mellom kvinner og menn.
 • Skape trygghet for alle
 • Gjøre trygge, inkluderende og kompetente ansatte til en styrke i bedriften.
 • Tilrettelegge uansett bakgrunn.

13. Stoppe klimaendringene:

 • Ta miljøbevisste valg
 • Sette høye krav til oss selv og våre leverandører.
 • Redusere energiforbruk.
 • Redusere CO2 utslipp
 • Øke kompetansen på Bærekraft internt i bedriften.
 • Legge en plan for overgang til EL-biler
 • Bruke bærekraftige materialer.