For Entreprenør

På denne siden finnes det informasjon og veiledning for våre produkter.

Mangel og reklamasjon

​H-fasader leverer produkter av topp kvalitet. Skulle du oppleve feil, mangler eller skader ved noen av våre produkter, vil vi gjøre vårt beste for at du skal oppleve behandlingen av den innmeldte saken som enkel og rask.

Entreprenør/ Byggmester: For registrering av mangel eller reklamasjon trykk her for utfylling av skjema. For at vi skal kunne behandle reklamasjonssaken på en god og effektiv måte er det viktig at vi får mest mulig korrekte og fullstendige opplysninger.

FDV og annen nyttig informasjon

Her vil du finne FDV-dokumentasjon om produktene. FDV er en vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold som brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Det er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.