Glassvalg

Vi kan levere alle typer glass. Nye smarte løsninger påvirker både funksjon, utseende, levetid, trygghet og drift/økonomi.

Dagens glassteknologi gir ofte bedre funksjon enn persienner og markiser. Utvendige persienner og markiser blir utsatt for store påkjenninger av vær og vind. Og med mer ekstremvær vil slitasjen øke. Derfor er det mulig å spare store kostnader, forbedre funksjonen og unngå alt vedlikehold ved å velge en smart glassløsning.

De senere årene har det vært stort fokus på godt isolerte vindu. Dette gjør at det er lite varme som forsvinner ut gjennom vinduet, og at vinduene dermed blir kaldere på utsiden. I noen tilfeller, spesielt på tidlig vår og høst, kan dette gi dugg på utsiden av vinduene. Ønsker en godt isolerte vinduer og samtidig ønsker å redusere dugg-problemetikken anbefaler vi antidugg-glass (Anti Fog).

NB! Vinduer og dører som skal monteres i høyde over 750 m. o. h. må trykkutjevnes på grunn av forskjell i lufttrykk i lavlandet og i høyden. Høyere trykk mellom glasslagene vil føre til at glasset buler, noe som igjen kan føre til at glasset sprekker, eller gi skader i kantforsegling som igjen gjør det letter at glasset kan punktere. Les mer på Glass og Fasadeforeningen sine nettsider. Informasjon om høyde for montering av produktene må derfor oppgis ved forespørsel/bestilling.

U-verdi - hvor godt isolerer vinduet?

Velger du vindu med god U-verdi sparer du både energi og forbedrer inneklimaet.

U-verdi er en verdi for hvor mye varme som passerer gjennom vinduet, det vil si at jo lavere U-verdi til bedre isolerer vinduet. 

Kravet i dagens byggforskrift (TEK17) er en U-verdi på 0,8 eller lavere inkludert karm. 

Gode vindu og dører gjør det mulig med store glassflater uten å gi avkall på komfort og i tillegg får mer naturlig lys inn i boligen / bygningen.

Som hovedregel så er jo lavere U-verdi / energiklasse, jo bedre. Vinduet vil holde på varmen slik at inneklima blir mer behagelig, samtidig som strømregningen reduseres. De fleste opplever stor forskjell ved å oppgradere fra gammel standard til ny.

Støydemping

​Støy er et voksende miljøproblem som kan begrenses med gode vinduskonstruksjoner.

De støydempende egenskaper avhenger av utforming, tetning og glasskonstruksjon.

Lyddempingen i glass forbedres ved endringer i glasstykkelse, laminering og avstand mellom glassene.

Normale isolerglass reduserer lyden, men ikke alltid nok. Derfor er det utviklet isolerglass som er spesielt beregnet til lyd og støydempende formål og som oppnår ytterligere lyddemping om isolerglasset er laminert.

Soldempende

Glass med G-faktor (solfaktor) gir flere fordeler:

+ Forbedrer innekomforten og hindrer overoppheting

+ Reduserer energibruken til kjøling og ventilasjon. Kjøling er 4 ganger dyrere enn oppvarming

+ Gir arkitektoniske muligheter

+ I kombinasjon med laminert glass, reduseres UV-strålene som bleker med hele 98% 

Sikkerhet

Sikkerhetsglass

Personsikkerhetsruter sikrer mot personskade - som følge av sammenstøt. Trygghetsruter er hemmende mot innbrudd, hærverk, skudd og stråling.

Herdet eller laminert glass - hva skal man velge?

Herdet sikkerhetsglass vil si at det ikke knuses, men granuleres i små glassbiter som ikke er skarpe.

Laminert sikkerhetsglass vil si at glassbitene sitter fast i folien som glasset er laminert med. 

Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør og slippe inn dagslys, selv på de mest utsatte stedene. Glass som brukes i sikkerhetsruter får et ufarlig bruddmønster når det knuses. Det vil si at glasset ikke fører til alvorlige skader, siden glasset ikke knuses. På fagspråket vil det sies at glasset granulerer. Det vil si at glasset blir til mange småbiter uten skarpe kanter man kan kutte seg på.

Sikkerhetsglass brukes i fasader, tak, gulv, dører og mellomvegger. 

Våre ansatte har Glassrådiverkurs og har god kunnskap om hvilke glass som skal brukes hvor til enhver tid. Dører og vinduer skal sikres med glass i henhold til de norsker byggereglene.

Selvrensende

​La naturen selv skylle bort støv og smuss - ved hjelp av glass med nanobelegg.

Vinduer som er selvrensende er noe de fleste ønsker seg, men det er ikke alltid at selvrensende glass er det naturlige valget. 

En fotokatalytisk prosess bryter ned de organiske urenhetene i vann og kulldioksid - og den er med å forhindre at organisk smuss fester seg på glassflaten

Denne glasstypen kan kombineres med energispareglass, soldempende glass og sikkerhetsglass.

Man skal ikke skaffe seg selvrensende glass dersom hus/bygning ikke eksponeres for regnvann eller dagslys. Glasset er avhengig av dagslys eller UV-lys. I tillegg anbefales det ikke i kystnære miljøer da salt klassifiseres som uorganisk smuss og glasset klarer ikke å bryte det ned. 

Et selvrensende glass vil trolig spare deg for masse tid på rengjøring og vedlikehold. Våre Glassrådgivere vil gi deg gode råd om du bør kjøpe selvrensende glass eller gå for et annet glassvalg. 

Antidugg

​Reduser risiko for dugg-/rim på godt isolerte vinduer.

Antidugg- glass reduserer forekomsten av utvendig kondens på isolerruter. Et hardt pyrolytisk belegg på den ytterste glassflaten gir høyere temperatur og reduserer sannsynligheten for kondens, damp og frost på utsiden av glasset.

Det pyrolytiske belegget påvirker ikke glasset som opprettholder sin nøytrale og klare gjennomsikt. Glasset er som et vanlig glass og får inn det samme lyset og i tillegg så er det lettere å vaske og vedlikeholde. 

Denne glasstypen kan kombineres med energispareglass og sikkerhetsglass. 

Ta kontakt med en av våre dyktige glassrådgivere, som vil hjelpe deg med valget av glass.