Brannprodukt

H-fasader tilbyr en rekke produkter som branndører og brannvindu, fasader og glasspartier, i innovative system for brannbeskyttelse.

Våre leverandører bruker store ressurser for å sikre at brannproduktene er korrekte i henhold til regelverk og gjeldende prosesser. 

Fra 2019 har det vært obligatorisk å å CE-merke brann-ytterdører, og for CE-merkede brannklassifiserte dører, skal det foreligge en ytelseserklæring. Dette betyr at dørprodusenten må ha et CE-sertifikat for den aktuelle dørmodellen.

H-fasader leverer branndører i klasse EI30 og EI60. 

EI30 : En dør med klasse EI30 Sa C betyr at døren skal holde flammer og varme igjen i 30 min, den skal være røyktett og være selvlukkende.

EI60 : En dør i klassen EI60 er brann og varme motstandsdyktig i 60 min.

Fasade, dører og fastkarmer har krav til integritet (E) og isolasjon (I). I kravet til integritet ligger det at produktet må være tett, slik at brann ikke smitter gjennom. Mens i kravet til isolasjon ligger det at brannen ikke skal kunne overføres til baksiden ved varmegjennomgang. Dette er spesielt viktig ved rømning, da det eksempelvis skal være mulig å gå på andre siden av en brennende dør. I noen tilfeller stilles det krav til begrensning på varmestråling (W) istedenfor isolasjon. Dette er et krav som ligger mellom E og EI i intensitet.