Innvendige glassløsninger

H-fasader  leverer og monterer innvendige glassløsninger fra velkjente kvalitetsleverandører som Triplan, Sapa og Schüco.

Vi leverer og monterer skreddersydde innvendige glassfasader for næringsbygg. Vi skaper moderne løsninger i henhold til de krav som stilles for innvendig glassfasder. 

Bruk av glass og aluminium gir stor fleksibilitet, og gode løsninger til oppdeling av rom/kontor, innvendige dører og rekkverk. Mange valgmuligheter av farger, fyllinger og glass, dessuten tilpasninger med lyd-, brann-, eller innbruddssikring gir skreddersydde løsninger etter kundens behov. 

H-fasader leverer og monterer glassrekkverk av høy kvalitet og med et rent design fra velkjente leverandører. Glasset kan innspennes i dekkeforkant, boltinnfestes eller monteres oppe på dekke, enten i gulvskinne eller stendere med glassklemmer. Er det nivåforskjell på 50cm eller mer, benyttes det herdet laminert glass eller varme-forsterket laminert med polerte kanter pga personsikkerhet og fare for fall. Ved brudd vil glasset bli hengende igjen i folien og dermed redusere faren for person-skade.

Minimumshøyden er på 100cm overkant håndløper/glass ved vanlige rekkverk med nivåforskjell, i trapper gjelder 90cm. Er det mer enn 10 meter nivåforskjell må høyden være 120cm.

Når rekkverk monteres utendørs benyttes syrefast stål 316 for å unngå rustangrep. Det er viktig å vite at syrefast stål også trenger vedlikehold i form av pussing et par ganger i året, da det vil legge seg forurensning, salter og mineraler på rillene i metallet som kan vise seg som flekker på stålet. Dette er ikke rust, men en reaksjon på forurensing i luften, og vil la seg pusse vekk.