Åpenhetsloven - aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

iStock-922107232 illustrasjon hånd og papirmennesker.jpg


Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Klikk her for Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan H-fasader håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-post: post@hfasader.no.