Fasader og glasstak

Vår Entreprenøravdeling leverer og monterer fasader og glasstak til bygg for næring så vel som for det offentlige.

Aluminiumsfasader kan brukes for å oppnå både estetiske og funksjonelle behov. Våre fasader kan benyttes til å redusere energibehovet ved å velge løsninger med lave U-verdier, kontrollere sollyset ved bruk av solavskjerming og generere energi ved å benytte solcellepanel i fasadene. Utvalget av basisprofiler og dekorprofiler er stort og tilpasses etter kundens behov. Fasadene kan leveres i brannklassene F30 og A30. 

Systemene som benyttes for glasstak gir stor utformingsfrihet, god isolering og god støtte for glassholderne. Det finnes ulike profildybder til de horisontale og vertikale profilene og til delingsprofilene. Statisk sett kan glasstakene bygges som stor spennvidde.