Sikring av vindu og glassfelt er regulert i TEK 17 som igjen viser til NS 3510:2015. Sikkerhetsglass skal forhindre eller minske risikoen for personskade ved sammenstøt med glass. Hovedregelen er at vindu/dører/glassfelt som er lavere enn 0,8 meter over gulv skal sikres (se illustrasjon 1 under).

Illustrasjon 1.

 

Dører og vinduer - sikkerhetsglass - illustrasjon.png

 

I de fleste tilfeller kan man velge om man ønsker å bruke herdet eller laminert glass (se illustrasjon 2. under for forskjeller i bruddmønstert). Men en del steder spesifiserer NS 3510:2015 at det er laminert glass som skal benyttes. Dette gjelder:

  • I vindu og glassfelt i yttervegg i barnehager, barne- og ungdomsskoler og andre tilsvarende arealer, skal det brukes laminert glass opp til 3,3 meter over bakkeplan, på utvendig side.
  • I boliger, barnehager/barne- og ungdomsskoler etc, bygninger med krav til universell utforming, og bygninger som konsertsaler/idrettshaller og lignende – der vindu/glassfelt er lavere enn 0,8 meter over gulvet, og det er mer enn 0,5 m nivåforskjell på utsiden av ytterveggen, skal det indre glasset være laminert. Når det gjelder boliger er det vel og merke kun fra og med 6,6 m (fra 3. etasje) at vindu og andre glassfelt i yttervegg skal være sikret iht TEK 17.  I barnehager/barne- og ungdomsskoler og tilsvarende areal skal det brukes laminert glass på innsiden, også når vindu/glassfeltet er mellom 0,8 og 2,0 meter fra gulv.
  • Det skal brukes laminert glass i rekkverk der det er mer enn 0,5 m nivåforskjell på utsiden av rekkverket, se illustrasjon 3. lenger nede.
  • Ved innvendig skillekonstruksjon der det er nivåforskjell på mer enn 0,5 m, skal det benyttes laminert glass når vindu/glassfelt er lavere enn 0,8 m fra gulv.

Illustrasjon 2. Forskjell bruddmønster vanlig glass, herdet glass og laminert glass. I NS 3510:2015 benevnes laminert glass med (B) og herdet glass med (C). 

 

Illustrasjon knust glass - vanlig - herdet og laminert.png

 

Illustrasjon 3. Nivåforskjell

 

 

Trenger du hjelp til valg av glass til ditt prosjekt, ta kontakt med en av våre dyktige konsulenter.