Den siste tiden har vært preget av svært høye strømpriser, og det ser ut til å bli den nye normalen. Det kan derfor være fornuftig å vurdere tiltak for å redusere strøm-utgiftene, også på lengre sikt. Et råd er å bytte til nye vinduer med 3-lags glass. H-vinduet+ lever opp til de høyeste kravene for energibesparelse, gir god isolasjon og et behagelig inneklima.

Har du vinduer fra rundt 2000-tallet har de trolig en U-verdi på 1,6. (U-verdien forteller deg hvor god varmeisolasjon et vindu har. Jo lavere verdi, desto bedre isolerer vinduet/til mindre varme slipper det ut). Moderne vinduer, litt avhengig av størrelse og type vindu har en U-verdi på rundt 1,0 og kan fås helt ned i 0,7. Ifølge Boligkanalen vil du om du bytter til vinduer med U-verdi på 1,0 kunne spare snaut 1400 kWh per år, eller ca. 41 000 kWh over 30 år. Vinduer fra 60 – 80-tallet har for eksempel en typisk U-verdi på rundt 2,5. Det betyr at du kan spare rundt 3500 kWh per år eller drøyt 100 000 kWh over 30 års levetid ved å bytte til 3-lagsglass med 1,0 i U-verdi. Regnestykkene tar da utgangspunkt i at det byttes vinduer på en bolig med 25 kvadratmeter vindusareal. Større eller mindre vindusareal enn dette vil påvirke de forventede besparelsene.

En viktig tilleggseffekt av vindusbytte til 3-lags glass, er bedre inne-komfort. De isolerer så godt at du unngår kaldras. Det vil si at kald luft fra glassflatene som er i bevegelse og vil oppleves som kald trekk. Vindu med 3-lags glass er litt mer kostbart enn 2-lags glass, men forskjellen er trolig mindre enn du tror. Sjekk hos din nærmeste forhandler!

Vil du lese mer på Boligkanalen om flere råd til reduksjon av strømutgiftene-  les mer : https://inspirasjon.byggebolig...