Vår avdeling i Bergen ble rett før jul Miljøfytårnsertifisert, og mottok denne uken det synlige beviset på arbeidet vårt med bærekraft.

Det var ordfører i Bergen, Marit Warncke som overleverte skiltet til daglig leder Kristian Fjelltveit og miljøansvarlig Jon Helge Dale.

-Vi er strålende glade og stolte over å ha mottatt den viktige Miljøfyrtårn-sertifiseringen, sier daglig leder Kristian Fjelltveit 
-Denne anerkjennelsen markerer et viktig bidrag til bærekraftige praksiser i dagens marked. Våre kunders forventninger om å ta miljøansvar bli stadig større, og vi ser med glede på at flere og flere byggherrer ønsker å bruke resurser på nettopp dette. 
Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et velfortjent resultat av å implementere initiativer som reduserer vår miljøpåvirkning og fremmer bærekraftige forretningspraksiser internt og eksternt.

-Det viser at vi som team tar ansvar for vårt miljøavtrykk og er forpliktet til å handle i tråd med bærekraftsmålene som er satt i hele H-fasader gruppen. 
Vårt fokus på Miljøfyrtårn-sertifiseringen reflekterer vårt ønske om å være en pioner i bærekraftig forretningspraksis i markedet og prosjekter. Dette er ikke bare et symbol på vårt engasjement for en sunn og bærekraftig fremtid, men det sender også en kraftig melding til våre kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter om at vi tar vår rolle som miljøbevisst bedrift på alvor.
Denne milepælen motiverer oss til å fortsette vårt arbeid med å redusere vår påvirkning, drive innovasjon og være en positiv kraft for miljøet legger Fjelltveit til.