I dag har vi hatt besøk av Øystein Havik fra Sapa, vår leverandør av aluminium, som har overrekt beviset på at H-fasader tar miljøbevisste valg. Vi bruker Hydro Circal som er en produktserie laget av resirkulert, brukt aluminium. Ved å bruke Hydro Circal reduserer vi energibruken drastisk. H-fasader har brukt 157 tonn med Hydro Circal, noe som tilsier at vi har spart miljøet for 992 tonn med Co2 utslipp. 

Hydro Circal garanterer over 75 % resirkulert innhold, og jo høyere det resirkulerte innholdet er, desto lavere er karbonavtrykket.

H-fasader jobber hele tiden med å ta miljøbevisste valg. Det stilles stadig strengere miljøkrav og vi vil møte våre kunders forventning om ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Jo flere prosjekter som bygges med bærekraftige aluminiumsløsninger, desto mer kan vi være med å spare miljøet for CO2 utslipp.