Bilde: Copyright © Hydro Building Systems

Branndører handler først og fremst om å redde liv, derfor er det strenge krav til utforming og egenskapene til brannklassifiserte dører.

Branndører skal bidra til å forhindre spredning av røyk og flammer, og sikre utgangsruter for rømning i bygninger. Dørene må være riktig angitt, installert og vedlikeholdt for å gi den nødvendige beskyttelsen. Branndører må gjennom en rekke tester for å oppnå gjeldene krav. Men hva er det som egentlig skiller en branndør fra en vanlig dør? Vel, det nytter eksempelvis ikke å sette inn et brannglass i en vanlig dør, og tenke at du har en branndør. Dørene må oppfylle en rekke krav. Disse kravene kommer i ulike klassifiseringer. 

Branndører er helt eller delvis underlagt krav om branndokumentasjon via CE-merkingen. Brannkonstruksjoner klassifiseres i henhold til produktstandarden EN 14351-1. Det er vanlig at en branndør også skal fungere som en rømningsdør. Likt som med andre dører må man også med branndører ta hensyn til forventet ferdsel og transport, inklusiv naturlig nok, rømning ved brann. I tillegg må døren ha egenskaper som gir tilstrekkelig brannmotstand i form av integritet og isolasjon. Dette skal sikre at brannen ikke sprer seg.

Det er flere klassifiseringer som er knyttet til ytelsen til branndører. Hver klassifisering beskriver en ytelse innen røykmotstand, isolasjon og brannmotstand, vanligvis 30, 60, 90 og 120. Tallene er tidsangivelser som angir hvor mange minutter døren kan forsinke brannen før den tar seg igjennom.

Det er viktig å sørge for at gjeldene retningslinjer for maksimum og minimums krav for dørbladenes høyde, bredde og vekt blir overholdt. Bygninger skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og redde personer i bygningen. Det er også svært viktig å sjekke med leverandør av lås og beslag hva som er lov og bruke.

Godkjente dimensjoner for branndører er (les mer på Sapa sine nettsider):

  • Dør i bygning skal ha fri åpning på minimum 0,8m
  • Inngangsdører og kommunikasjonsveier i byggverk beregnet for mange personer skal ha fri bredde på 1,16 m
  • Dører skal ha fri høyde på minimum 2 m

I et byggeprosjekt er det viktig å planlegge brannsikkerheten og være inneforstått med gjeldene regler og produktets godkjente dimensjoner og utforminger.

Les mer om generelle krav til sikkerhet ved brann i TEK17.

Les mer om testing av branndører på Sapa sine nettsider

Les mer om våre brannprodukter.