Kim Rune Johansen startet som lærling hos H-fasader Glassteam i 2020. Han er 32 år , og hadde lang arbeidserfaring da han startet som lærling hos oss. Etter mange år som vekter så ønsket Kim Rune å bytte bransje og prøve noe nytt.

Det ble starten på lærlingtiden hos H-fasader Glassteam. 

Nå har det snart gått 3 år og fagprøven står for tur, og vi følger Kim Rune de dagene han er oppe til prøve. På oppstartsdagen er han rolig og gleder seg til å komme i gang.

Dag nummer 1 er den skriftlige delen av fagprøva, så denne dagen sitter Kim Rune foran pc’n og løser oppgaver der.

Dag nummer 2 er det praktiske oppgaver som står for tur og Kim Rune skal blant annet bygge og montere et Sapa åpningsvindu. Her setter han sammen aluminiumskarmer, monterer vinduet i vegg og setter på beslag.

Til sensorene hos prøvenemda skal han vise hele løpet til vinduet. Helt fra det tegnes hos Prosjektlederne til det er et ferdig produkt, i tillegg skal de ha omvisning i våre produksjonslokaler.

Kim Rune skal også ta ut og sette inn et glass, han skal kitte glass og han skal skjære glass etter mal og sette inn i en ramme, så dagene blir hektiske. Kim Rune er rolig og har et smil på lur.

Fredag 24.03.23 har Kim Rune bestått fagprøven og vi gratulerer han så mye.