Hvordan regne ut krav til vindusareal i bolig?

Vinduets opprinnelige funksjon var å slippe inn dagslys og skape mulighet for utsyn samtidig som det ga beskyttelse mot vær og vind. Lysforhold er av stor betydning for menneskers helse og trivsel, og dette gir krav til hva som regnes som tilfredsstillende tilgang på dagslys i bygg og boliger. 

Hvordan kan du så regne ut behovet for vindu i en bolig? Når man tidligere skulle kalkulere krav til vindusareal var en enkel regnemetode ofte benyttet; glassarealet skulle være 10% av gulvarealet. 

For å regne ut kravet til vindusarealet etter TEK 17 må du vite glassflatens lystransmisjon (LT), som er mengden av lys som passerer gjennom glasset. LT for glasset som er tenkt brukt får du oppgitt fra vindus- eller glassprodusent. Utregningsmetoden er som følger:

Arealet i rommet deles på lystransmisjonen til vinduet, og ganges med 0,07. Du vil da få svar på minstekravet til glassareal mot det fri med høyde 0,8 meter over bakken*.

Om du f eks ønsker å regne ut glassarealet på et rektangulært rom som er 15 kvadratmeter og der glasset har en lystransmisjon på 0,7 (blir ofte oppgitt i % i tabeller over lystransmisjon 70% vil da si 0,7). Regnestykket blir da 0,07X15/0,7. Minste kravet er da 1,5 kvadratmeter glassareal. 

Har glasset en annen LT for eksempel et soldempende glass med lystransmisjon på 0,5 blir regnestykket; 0,07X15/0,5, og minstekravet vil da bli 2,1 kvadratmeter glassareal. Valg av glass-type i vinduet gir konsekvenser for krav til vindusareal i en bolig.

Glassarealet kan forøvrig være fordelt på ett eller flere vinduer.

Formelen angir arealet til selve glasset, et vindu består av karm og eventuelt ramme. Hele vinduet blir dermed større enn det glassflaten utgjør.

Utregningen er en preakseptert løsning, men finnes andre og mer kompliserte måter å regne dette ut på .

For å lese mer om glass klikk her for våre nettsider. 

Kilde:§ 13-7. Lys – Direktoratet for byggkvalitet

*Forutsetning for utregning: Rektangulert rom i en bolig som ikke har skjerming mot horisonten og som heller ikke har utkragede bygningselementer, som for eksempel balkong, svalgang eller lignende, over vinduet.