H-fasader Glassteam har fått i oppdrag fra Hent AS å levere glass og aluminiumsfasader til Livsvitenskapsbygget i Oslo. Dette blir landets største universitets- og sykehusbygg, og er et prosjekt med høy miljøprofil.

Prosjektet har et mål om å reduserer klimagassutslipp fra materialer, energi og transport med 50 prosent sammenlignet med et standard universitetsbygg. 

H-fasader har høyt fokus på å levere bærekraftige produkter og vil levere resirkulerte aluminiumsfasader i dette prosjektet. 

Livsvitenskapbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent, som er den nest høyeste utmerkelsen hvor klimavennlige et bygg kan være. Bygget er planlagt ferdigstilt oktober 2024.

Prosjektledere hos H-fasader Glassteam er Jasmin Fazlinovic og Jørgen Raknes.

Bildet: Illustrasjonsbilde Ratio arkitekter/ Kvant