Her skal vi levere utvendige glassfasader, ytterdører og glasstak, inkludert røykluker, samt at vi innvendig skal levere fasader i brann/lyd og atriumsbokser. 

Den utvendige fasaden er på ca. 2.400 m2 med aluminiumsprofiler fra vår leverandør Sapa, mens det innvendig er ca. 2.600 m2 fordelt på fasader fra vår leverandør Schüco og Sapa. Atriumsbokser innvendig er fra Sapa.  Bygget er det første i en ny NTNU-campus som skal huse Helse- og Sosialvitenskap og SIT Idrett.  

Bygget har høye miljøambisjoner og skal sertifiseres som Passivhus, BREEAM excellent og ZEB -EQ-0. Det ferdigstilles våren 2023, og blir da Trondheimsstudentenes nye storstue.

Illustrasjonsbilder : Link Arkitektur som er arkitektene bak prosjektet.

Dette er et spennende prosjekt vi gleder oss til å starte på.