-Jeg gleder med til å ta fatt på å bygge opp en strategisk innkjøpsfunksjon for H-fasader gruppen, sier Sandra Dögg Gudlaugsdottir. Sandra har arbeidet med innkjøp og ERP-system i over 20 år, med lengst fartstid i maritim bransje. – Det er veldig stas å bli en del av en virksomhet med lang historie og lokal forankring i Norge, sier Gudlaugsdottir.

Espen Caspersen har lang erfaring innen eiendomspromotering/-salg internasjonalt. Han er utdannet innen teknisk tegning (DAK/BIM) og visualisering. Espen er allerede innleid for å bistå innkjøpsfunksjonen, men vil fra 1. august være ansatt som service- og ettermarkedsleder hos H-fasader Stette. – Jeg har et ønske om å bidra med gode løsninger som effektiviserer og øker lønnsomheten, og ikke minst å bidra til enda mer fornøyde kunder, sier Caspersen.

-Vi er svært tilfredse med å ha fått på plass Sandra og Espen i disse viktige funksjonene, sier CEO i H-fasader AS Tom A. Aas. – Begge stillingene er strategisk viktige for H-fasader sine vekstambisjoner i tiden framover. H-fasader skal ta større prosjekter og markeder i årene som kommer, sier Aas.

Rundt om i Norge er H-fasader fordelt på flere lokasjoner. Pr i dag finner du H-fasader i Bergen, Ålesund, Trondheim, Fredrikstad og Oslo. Begge de to nyansatte vil ha base på Stette i Ålesund.