Økern Portal er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement. For Økern Portal står miljøvennlige og bærekraftige løsninger i fokus. Fasaden vil være kledd i lavutslippsprodusert Circal 75R.

Økern er åsted for den største forandringen i Oslo det neste tiåret.

Lager og industri erstattes med folkeliv og aktivitet. Økern Portal blir det første signalbygget i det nye «sentrumet» som mange har spådd til å bli Oslos nye trendområde.

Økern Portal skal stå ferdig i desember 2020, H-fasader Glassteam starter med sitt arbeide i januar 2020. Dette er et spennende prosjekt som vi gleder oss til å være en del av. 

Illustrasjon med tillatelse fra DARK Arkitekter