- Vi er glade for å ha Rolf med på laget, sier Siw Skarbø, fungerende CEO i H-fasader. - Han blir en viktig ressurs for oss fremover, og skal drive teknologisk endring og omforme det til et konkurransefortrinn for selskapet. Rollen hans er essensiell for å sikre at våre teknologiinvesteringer støtter og fremmer våre forretningsmål, og at vi holder tritt med den raske teknologiske utviklingen, sier Skarbø.

De to siste årene har Rolf vært ansatt som Forretningsutvikler IT i Flakk Management. Han har i hovedsak jobbet for reiselivsdivisjonen i Flakk Gruppen - men også for tekstildivisjonen (Devold). Før han kom til Flakk, jobbet han mange år med teknologi og forretning i bank.

Rolf vil ha både strategisk og operativt ansvar for teknologi og digitalisering i H-fasader, og vil inngå i selskapets ledergruppe. 

H-fasader leverer PVC vinduer og komplette fasadeløsninger i aluminium for alle typer bygg, og har egne avdelinger sentralt lokalisert over hele landet. Selskapet har også eget produksjonsanlegg i Litauen og nyopprettet salgskontor i Sverige. Rolf Driveklepp vil ha kontorsted på Stette utenfor Ålesund.