Fra karm til karm

Husk at alle mål skal være oppgitt med bredde x høyde. Dette er svært viktig å huske, for alle vindusprodusenter oppgir vindusmålene sine slik. Oppgis målene i motsatt rekkefølge ender du opp med et vindu som ikke vil passe (om vinduet ikke er kvadratisk). Skal du bytte ut et vindu, så måler du eksisterende vindu fra karm til karm (utvendig karmmål). Ikke alle karmer har standardmål, så det er viktig å måle disse.

Fjern helst lister 
Hvis du ikke kan måle et utvendig karmmål, måler du åpningen (utsparringsmål) som vinduet skal sitte i. For å måle riktig er det best at du fjerner lister, før du måler fra ytterside til ytterside av hullet som vinduet skal sitte i. 

Ta flere mål
Husk å måle flere steder, fordi åpningen kan være skjev. Trekk 2-3 cm fra bredden og høyden, da får du det utvendige karmmål. Er åpningen skjev, skal du sikre at det er minimum 1 cm avstand der det er smalest. Alle vinduer bør måles individuelt og nummereres.

Dersom du skal oppgi for eksempel slagretning/hengsleside oppgis dette alltid sett fra utsiden. 

Er du usikker i forhold til måltakingen, anbefales det å ta kontakt med en fagperson.