U-verdi - hvor godt isolerer vinduet?

Velger du vindu med god U-verdi sparer du både energi og forbedrer inneklimaet.

U-verdi er en verdi for hvor mye varme som passerer gjennom vinduet, det vil si at jo lavere U-verdi til bedre isolerer vinduet. 

Kravet i dagens byggforskrift (TEK17) er en U-verdi på 0,8 eller lavere inkludert karm. 

Gode vindu og dører gjør det mulig med store glassflater uten å gi avkall på komfort og i tillegg får mer naturlig lys inn i boligen / bygningen.

Som hovedregel så er jo lavere U-verdi / energiklasse, jo bedre. Vinduet vil holde på varmen slik at inneklima blir mer behagelig, samtidig som strømregningen reduseres. De fleste opplever stor forskjell ved å oppgradere fra gammel standard til ny.