Støydemping

​Støy er et voksende miljøproblem som kan begrenses med gode vinduskonstruksjoner.

De støydempende egenskaper avhenger av utforming, tetning og glasskonstruksjon.

Lyddempingen i glass forbedres ved endringer i glasstykkelse, laminering og avstand mellom glassene.

Normale isolerglass reduserer lyden, men ikke alltid nok. Derfor er det utviklet isolerglass som er spesielt beregnet til lyd og støydempende formål og som oppnår ytterligere lyddemping om isolerglasset er laminert.