H-fasader PVC Comfort vipp-/drei vindu

innadslående vindu i PVC.

H-vinduet_ 25_Biskophus foto Ørjan Andreassen til nettsider.jpg


Et vipp/drei vindu er toveissvingende, der vinduet først kan åpnes i luftestilling (vipp) for så å kunne åpnes helt, om ønskelig (drei). Vinduet er innadslående. En vrider for alle funksjoner gir en enkel betjening. Barnesikring er standard. Fastkarm kan brukes der man ikke trenger å åpne vinduet for lufting. Dette gir muligheter for store glassfelt og maksimal lysgjennomgang. Fastkarm gir også flere muligheter ved utforming av vinduet, og kan blant annet leveres som skråvindu.

Spesifikasjoner

PROILLaget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profi ler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Karmdybde 82 mm.
MÅLFastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm. (Max bredde x høyde= 6 m2).
Åpningsvindu: Min/max høyde/bredde for åpningsvindu:


Ved behov for større vinduer er det system for sammenkobling av flere vinduer.
BESLAGSiegenia Titan, med barnesikring.
VRIDERHoppe vrider, kan leveres med låsbar vrider med nøkkel.
NOTSPORI tråd med norsk byggetradisjon leverer H-vinduet+ notspor for utforing som standard. Men kan om ønskelig leveres uten.
SPROSSERDu kan velge mellom gjennomgående, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.