H-fasader PVC Trend85 - Toveis innadslående vindu

Et vipp/drei vindu er toveissvingende, der vinduet først kan åpnes i luftestilling (vipp) for så å kunne åpnes helt, om ønskelig (drei).

H-fasader PVC Trend85 miljøbilde fra brosjyre.jpg

Vinduet er innadslående. En vrider for alle funksjoner gir en enkel betjening. Barnesikring er standard. Fastkarm kan brukes der man ikke trenger å åpne vinduet for lufting. Dette gir muligheter for store glass-felt og maksimal lysgjennomgang. Fastkarm gir også flere muligheter ved utforming av vinduet, og kan blant annet leveres som skråvindu.

Spesifikasjon

PROILLaget av ekstruderte, gjennomfargede, slagfaste og klimabestandige PVC-profi ler med meget god isoleringsevne, som gir gode u-verdier. U-verdien for vinduet bestemmes av glassets isoleringsevne. Enova anbefaler vinduer med 3-lags energispareglass. Stålforsterk-ninger legges i profilene for ekstra styrke og stabilitet. Karmdybde 85 mm. 
MÅLFor fastkarm: Max bredde 2988 mm. Max høyde 2988 mm. Total størrelse max 6,0 m2. 
For åpningsvindu: Bredde: min 496, maks 1766 Høyde : min 577, maks 2517

Ved behov for større vinduer er det system for sammenkobling av flere vinduer.
BESLAGSiegenia Titan, med barnesikring.
VRIDERHoppe vrider, kan leveres med låsbar vrider med nøkkel.
NOTSPORI tråd med norsk byggetradisjon leveres produktene med notspor for utforing som standard. Men kan om ønskelig leveres uten.
SPROSSERDu kan velge mellom gjennomgående, utenpålimte, dekorsprosser eller en kombinasjon.