Serviceavtale hos H-fasader

En serviceavtale er en løpende kontrakt som overlater drift og vedlikehold av aktuelle produkter til H-fasader.

Det kan være alt fra dører og dørautomatikker, til vinduer, brannvindu og fasader. Serviceavtalen gir gode rutiner for gjennomgang av avtalte produkter. Risikovurdering av lokaler gjør H-fasader i samarbeid med kunde, før vi velger riktig nivå på oppfølgingen. Behovene for serviceavtale kan være veldig forskjellige, om du har kontorlokaler, en industribedrift eller drifter et offentlig bygg. Vi skreddersyr en avtale etter dine behov.

Formålet med en serviceavtale er kostnadsreduksjon, å unngå driftsproblemer, ivareta  myndighetenes krav og dessuten forlenge produktenes levetid. Våre ansatte har stor kompetanse, og mange års erfaring i bransjen. Flere er autoriserte glass- og fasaderådgivere. Vi tilfredsstiller alle myndighetskrav og innehar det som trengs av godkjenninger. En kontroll kan omfatte for eksempel kontroll av dørlukker/automatikk eventuelt justering, kontroll av glass, pakninger, innfestinger, dørhåndtak, løpeskinner og låsepunkter, eller sikre at rømningsveier fungerer iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (§2.4) Se www.dsb.no. Ved hver kontroll blir det utfylt en tilstandsrapport av montør som beskriver produktets tilstand og eventuelle anbefalinger om utbedringer.

Hvorfor tegne serviceavtale? Regelmessig service forlenger levetiden på produkter og reduserer risikoen for driftsstans. Du vil dermed slippe administrasjonen, og brukerne irritasjonen over haltende produkter. Vi kan dermed tilby økt kunde-/brukertilfredshet. Du vil få tilbakemelding om nødvendige utbedringer og registrerte uregelmessigheter. H-fasader vil oppdatere deg om nye lover, forskrifter og bransjetrender som har innvirkning på produktene. Vi kan ved behov delta på orienteringsmøter og gjennomføre opplæring av medarbeider og eventuelle leietakere. Du får dessuten dokumentasjon av vedlikehold og service.