I 2010 ble UAB Plus Windows eteblert i Litauen. Her ble det produsert PVC og H-vinduet+.

All produksjon av H-vinduet+ ble flyttet til Litauen i 2020 og fabrikken endret navn til H-fasader Baltic UAB.