Service/Reklamasjon H-Vinduet+

H-Produkter leverer produkter av topp kvalitet. Skulle du oppleve feil, mangler eller skader ved noen av våre produkter, vil vi gjøre vårt beste for at du skal oppleve behandlingen av reklamasjonssaken som enkel og rask.

 

Forhandlere: For registrering av reklamasjon trykk her for utfylling av skjema. For at vi skal kunne behandle reklamasjonssaken på en god og effektiv måte er det viktig at vi får mest mulig korrekte og fullstendige opplysninger.

 
Privatkunder:
Reklamasjonen meldes til den forhandler, evt. entreprenør som har solgt produktet. Dette for å sikre best mulig og korrekt innmelding.

 

Generelt om reklamasjoner:

H-fasaders reklamasjonsbestemmelser tar utgangspunkt i Forbrukerkjøpsloven og NS-8409/Kjøpsloven
All reklamasjon skal framsettes skriftlig på H-fasaders reklamasjonsskjema på H-fasaders hjemmeside, og innen de frister som fremgår i loven. 

Vi gjør oppmerksom på at alle synlige skader eller mangler på produktet må meldes til oss før produktet tas i bruk, og senest 14 dager etter mottak. Kjøper har iht. NS 8409 varslingsplikt dersom produktet har synlige feil eller mangler.

Vi gjør for øvrig også oppmerksom på at hvis ikke reklamasjonen skyldes feil/mangler ved produktet, vil vårt eventuelle fremmøte bli fakturert. Reklamasjonsfristen blir beregnet fra fakturadato.


Transportskader

Det er kjøpers ansvar å kontrollere om varen har vært utsatt for transportskader. Transportskader må være anmerket ved mottak (i fraktbrev eller på håndscanner) før reklamasjon kan behandles av oss.
 
Før du sender inn reklamasjonsskjema vennligst sjekk følgende informasjon - klikk på lenkene under: