Dampskipsbrygga Fredrikstad

I Fredrikstad sentrum har vi til dette bygget levert glass og aluminiumsfasade.